K-Lab

Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория „К-ЛАБ” е основана през 2015г. Лабораторията има за цел да извършва високо специализирани вирусологични изследвания при пациенти нуждаещи се от диагностика на някои инфекциозни заболявания. Диапазонът от изследвания в лабораторията е изключително тесен, като съчетава науката, практиката и изкуството на медицината. Получените резултати се анализират и обсъждат лично с лекуващия лекар или пациента за да бъде оценен най-добре подходът към правилното лечение и риска от последващите усложнения.

k-lab.bg