GDPR

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта imotiko.com

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия и Политиката ни за защита на личните данни.

Съгласявайки се с тези Условия се счита, че сте ги прочели, разбрали и сте съгласни с тях, както и с обработването на личните Ви данни.

В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля не използвайте услугите на „Имотико” ООД и imotiko.com.  

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието и функционалността на сайта (включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба) се притежават изключително от „Имотико” ООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от "Имотико” ООД. 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

"Имотико” ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността информацията на сайта може да бъде неточна или остаряла по отношение на цени и описания на имоти.

„Имотико” ООД  може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

 

БИСКВИТКИ

„Бисквитката“ е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Чрез “бисквитките” ние можем да Ви предоставим по-добро потребителско изживяване на www.imotiko.com

Информация, която събираме чрез “бисквитките", включват IP адрес; ID на устройството; разглеждани страници; вид на браузъра; информация за сърфиране; операционна система; доставчик на интернет услуги; времева продължителност; дали сте отговорили на реклама; препращащия URL адрес; използваните функции или дейностите, извършвани в уебсайта / приложенията.
Имате възможност за изтриете, деактивирате или активирате използването на „бисквитки“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. Като потребител Вие имате възможността да зададете своите предпочитания за всеки браузър и/или устройство, които използвате за достъп до Интернет.

 

СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

“Имотико” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201702510, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. Дружба 1, бл.84, вх.Е, ет.4, ап.124. Дружеството е администратор на лични данни, вписано в поддържания от Комисията за защита на личните данни Регистър съгласно Удостоверение № 330714 от 16.02.2012г. и като такъв има право да събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство. Във връзка с предоставяните от нас услуги, “Имотико” ООД събира, съхранява и обработва информация относно юридически, физически лица, ползватели на сайта, клиенти, отправили запитвания(чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта или изпратили имейл);

“Имотико” ООД обработва следните категории лични данни:

Три имена, ЕГН, дата и място на раждане, номер на лична карта и дата на издаване, адрес, телефонен номер, електронен адрес, банкова сметка, снимки, семейно положение,  Лични данни, съдържащи се в CV, специална категория лични данни, свързани със здравословното състояние на служителите си.


“Имотико” ООД  обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

Клиенти; Кандидати за работа; Персонал– настоящи и бивши служители; Партньори; Жалбоподатели и ищци; Посетители на imotiko.com.


“Имотико” ООД обработва лични данни за следните цели:

- За предоставяне на консултантски услуги в сферата с недвижими имоти;
- За сключване на договори;
- Маркетингова и рекламна информация;
- Поддръжка и осигуряване на сигурност на интернет сайта и информационните системи на Дружеството;
- Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
- Изпълнение на законови задължения за Дружеството по закона за счетоводството, данъчното законодателство, закона за мерките срещу изпирането на пари и други закони, които задължават Администратора да обработва лични данни в областта на сделките с недвижими имоти;

 

“Имотико” ООД обработва лични данни, въз основа на следните законосъобразни основания:

- Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
- Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
- Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

 

“Имотико” ООД съхранява лични данни в сроковете, съгласно приложимото законодателство.

- Личните данни се съхраняват в 5 годишен срок от прекратяване на сключен договор, от предоставянето им от клиента или от изпълнение на договора.
- Лични данни получени за изготвените оценителски доклади-   5 години, освен в случай, в които Възложителят на оценката изрично не е поискал съхранение на данните за друг /по-дълъг или по-къс/ срок;
- Лични данни, които обработваме във връзка с изпълнение на изискванията на счетоводното и осигурителното законодателство, съхраняваме за срок от 50 (петдесет) години /за ведомости за заплати/ или друг приложим срок.
“Имотико” ООД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от клиентите и потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.