ОББ

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
Основен акционер е Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9% 

Обединена българска банка