Societe Generale - Експресбанк

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции  в България.

В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Societe Generale Факторинг, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив.

Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми  да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които първо място от престижното финансово издание Euromoney по пазарен дял от валутни сделки с корпоративни клиенти и финансови институции. Банката получава престижното отличие на Еuromoney FX Survey за трети път в рамките на 4 години. В продължение на две поредни години Societe Generale Експресбанк е №1 в България в годишната класация на Euromoney за най-добри институции в областта на управлението на парични потоци (Euromoney’s Cash Management Non-Financial Survey).
Наскоро рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк - 'BBB+' със стабилна перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.
99.74% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
26 млн. лв. нетна печалба за 2013 г.;
170 млн. лв. нетен банков доход за 2013 г.;
4 млрд. лв. общ обем на активите към края на 2013 г.;
149 офиса;
повече от 400 000 клиенти.

 

Банка Societe Generale - Експресбанк