Еразмус Стюдънт Нетуърк Интернешънъл

Link: esnbg.org

Сдружението Еразмус Стюдънт Нетуърк Интернешънъл е международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел.  ЕСН е призната от Европейската комисия за неин официален партньор в промотирането на програмите за студентска мобилност и защита правата на международните студенти. Мрежата ни е разпространена в 36 държави, 442 университета и обединява над 12 000 доброволци. Основният предмет на дейност на ЕСН е да съдейства в практическата, културна и социална интеграция на студенти по трансферни обучителни програми в чужбина. Основният принцип е „Студенти помагат на студенти“.

Еразмус Стюдънт Нетуърк България е доброволческа, неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2008 . Към момента членуват над 200 доброволци в 8 локални секции:

-ЕСН Софийски университет (ЕСН СУ)

-ЕСН Нов български университет (ЕСН НБУ)

-ЕСН Университет за национално и световно стопанство (ЕСН УНСС)

-ЕСН Университет по архитектура, строителство и геодезия (ЕСН УАСГ)

-ЕСН Велико Търново (ЕСН ВТ)

-ЕСН Икономически университет-Варна (ЕСН ИУ-ВАРНА)

-ЕСН Русенски университет (ЕСН РУ)

-ЕСН Американски университет в България – Благоевград (ЕСН АУБГ)

 

Членовете на ЕСН България съдействат за по лесната интеграция на международните студенти по трансферни обучителни програми в страната ни посредством:
- Менторска система.

- Организиране на седмични тематични партита, международни вечери, екскурзии в страната и чужбина.

- Организиране на различни социално отговорни мероприятия, които придават добавена стойност на престоя на международните студенти в България – благотворителни кампании, посещения на домове за деца с увреждания и такива, лишени от родителска грижа, презентации в български училища за различните европейски култури и традиции, спортни мероприятия и др.

Целта на организацията ни е да изгради международна репутация на България като предпочитана държава за обменни студентски програми.


Институционални партньори:
Европейската комисия в България, Национална агенция и Център за развитие на човешките ресурси, AEGEE Sofia, Софийски университет, Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий, Икономически университет-Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Американски университет в България.

Комерсиални партньори:

NewYorker, Moneygram, Мусала Софт, Перно Рикар България, Загорка, English Language Centre, Free Sofia Tour, ZonaUrbana и др.