Продажби на имоти в София. Какво реално се случва от 2005г. до сега. Официална статистика към 01.01.2021г.

на 28 Януари 2021

 

Тук ще се опитаме нагледно да покажем как се движи пазара на имоти в гр. София. Данните са базирани на статистика на Агенция по вписванията- гр. София и са актуални към 01.01.2021г.

Покупко-продажби на имоти в София: 2005-2020г.

При сравнение на изменението в броя на продажби е правилно да се взимат данните по тримесечия или година. Наблюдава се устойчива тенденция за броя на сделките в отделните тримесечия през годините:

I-во (януари-март) – 18% (от общия брой за годината)

* Агенцията по вписвания не работи, поради инвентаризация до средата (или края) на януари всяка година!

II-ро (април-юни) – 26%

III-то (юли-септември) – 22%

* стандартно са месеците за дългата ни лятна почивка.

IV-то (октомври-декември) – 34%

 

Изменение покупко-продажби на имоти в София: IV-то тримесечие 2019-2020г.

Коментари